İŞ DÜNYASI

Ekonomiye güven zirve yaptı

0

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin genel seçimi kazanıp tek başına iktidara gelmesi, ülke gene­lindeki siyasi belirsizlikleri azalttı. Bunun yanında, hükümet ajan­dasında yüzde 50’ye varan “busi­ness rate” indirimlerine yer veril­mesi de işletmelerin geleceğe yö­nelik umutlarını arttırdı. Parlamentoda çoğunluğa sahip olan hükümetin, kişisel görüşleri ne olursa olsun şirket yöneticilerinin yatırım, personel alımı ve büyüme planlarını belirlemesine olanak ta­nıyacağı belirtiliyor.

Şirket yöneticileri ve girişimciler için ticari bir organizasyon olan Ins­titute of Directors (IoD) tarafından yapılan araştırma, iş güveninin üç yıldan fazla bir süredir görülen en yüksek seviyede olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca şirketlerin, 2018 yı­lının ilkbahar aylarından bu yana ilk kez ekonominin geleceği konu­sunda iyimser bir tutum sergile­meye başladığı ifade ediliyor. IoD tarafından yapılan güven ölçümünün, Kasım ayında negatif bir görünümde olduğu ve bunun Aralık’ta pozitife döndüğü görülü­yor. Kasım ayında yüzde eksi 18 olan bu ölçüm, Aralık ayında yüzde 21’e yükseldi. IoD’nin güven ölçümünün, bu ay pozitif olmadan önce 18 aydan fazla bir süredir negatif görüntüde olduğu belirtiliyor.

Buna rağmen, IoD organizas­yonu, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile uzun dönemli ilişkilerine dair devam eden be­lirsizliklerin endişe yaratmaya de­vam ettiği konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Son birkaç yıldır, üyelerimizin güve­ninin Brexit gelişmelerine karşı hassas bir yapıda olduğunu gör­dük ve bu durum büyük ihtimalle önümüzdeki yıl gerçekleşecek müzakereler boyunca da devam edecek” denildi.

Yapılan araştırmada, daha büyük işletmelerdeki yöneticile­rin, gelecek 12 aydaki ekonomik görünüm için iyimser bir tutum sergileyeme daha yatkın oldukları da gözlendi. Şirket yöneticilerinin ayrıca kendi firmalarının gelecekleriyle ilgili de daha iyimser oldukları görüldü. Yöneticilerinin iyimser­lik oranı, bir ay önceki yüzde 26’lık orandan yüzde 46’ya yükseldi.

İş güveninde yaşanan artışın, şirketlerin yatırım niyetlerine de büyük oranda yansıdığı ortaya çıktı. Şirketlerin yüzde 18’inin, ya­tırım seviyelerinde artış beklediği görülüyor. Buna rağmen, bunların bir çoğu gelecek 12 ayda yüksek masraflarla karşı karşıya kalmayı da bekliyor.

IoD organizasyonunun başeko­nomisti Tej Parikh, konuyla ilgili olarak, “Britanya genelindeki yönetici­ler 2020 yılına, birkaç hafta önce tahmin edilenden biraz daha iyim­ser girecek,” dedi.

Tesla, Çin’de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti

Önceki haber

Guardian: İngiltere ve Galler’de 2000’den bu yana ev içi şiddet, terör saldırılarından 15 kat fazla can aldı

Sonraki Haber

Sevebileceğiniz haberler

Yorumlar

Cevap bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha Fazlası İŞ DÜNYASI